side-area-logo

Partnerzy kampanii „Mundur nie zbroja”

delimiter image

Partner strategiczny

delimiter image
Image module

Firma TMS Sp. z o.o. powstała w 1994 roku. Jest wyłącznym przedstawicielem Canon Medical Systems oraz Accuray na rynek polski. Firma prowadzi sprzedaż i serwis: tomografów komputerowych, ultrasonografów, angiografów, rezonansów magnetycznych, aparatów rtg oraz systemów do radiochirurgii i radioterapii. Podstawowym celem firmy TMS Sp. z o.o. jest dostarczanie klientom urządzeń medycznych i usług serwisowych o najwyższej jakości. Firma szczególnie stawia na działania edukacyjne w obszarze radioterapii i podnoszenie świadomości pacjentów na temat tej metody leczenia.

Patron honorowy

delimiter image
Image module

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Partner merytoryczny

delimiter image
Image module

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy

delimiter image
Image module

CFBT – powstało z potrzeby szerzenia fachowej wiedzy dotyczącej pożarów wewnętrznych i wielu aspektów towarzyszących owemu zagadnieniu. Celem cfbt.pl jest propagowanie zachowań i rozwiązań ograniczających choroby zawodowe wśród strażaków.

Image module

Instytut Strategii i Rozwoju specjalizuje się w realizacji długoterminowych usług Public Affairs, Public Relations, Doradztwie Strategicznym, analizie Sytuacji Kryzysowych oraz Organizacji wydarzeń związanych z prowadzeniem aktywnej polityki komunikacyjnej oraz rzecznictwie interesów.

Image module

Projekt początkowo opisujący drogę autora do zawodowej pracy i służby w szeroko pojętym ratownictwie. Obecnie służy zarówno kandydatom jak i czynnym strażakom udostępniając liczne treści i materiały, angażując się w przedsięwzięcia dotyczące edukacji, rozwoju i krzewienia dobrych nawyków, w tym. profilaktyki nowotworowej.

Partnerzy medialni

delimiter image
Image module

Głos Pacjenta Onkologicznego to czasopismo Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, które powstało z myślą o stworzeniu forum wypowiedzi dla szerokiej rzeszy chorych na nowotwory.

Image module

Portal o tematyce zdrowotnej. Redaktor Naczelną jest Iwona Schymalla, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna.